FS SKOPAN BLIR EN DEL AV SE EQUIPMENT

 

Vår tillverkning

Genom ständig kompetensutveckling och en konkurrenskraftig maskinpark

ser vi alltid till att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.


 


 

Kraven på material är något vi anser är av yttersta betydelse 

för att få en kvalitetsprodukt.

Vi använder oss därför av kända leverantörer så som SSAB och 

deras Hardox och Domex 650 plåt.


 

Vi har ett mycket brett nätverk, både inom organisationen, men även externa samarbeten

för att täcka de flesta förekommande produktionsmetoderna kostnadseffektivt.

Vi har även ett brett nätverk gällande kunskap och kompetens.

Kvalitet och miljö-våra ledord

Flera av våra kunder ställer mycket höga krav vad gäller kvalitetssäkring av företaget och

de produkter vi levererar. Vår strävan är att ständigt vidareutveckla våra produkter och arbetsmetoder. Vi följer givetvis gällande miljölagstiftning och arbetar aktivt för förbättringar och minskad miljöpåverkan.

 • Vi är ISO certifierade i miljö och kvalitet 
 • All svetspersonal innehar licens


 

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet med rätt kvalitet är en självklarhet för oss oavsett om du behöver

en tillfällig resursförstäkning, eller en mer långsiktig lösning.

Exempel på vår utrustning:

 • Plåtsax
 • 2 st laserskärmaskiner-upp till 25mm
 • 4 st kantpressar
 • 4 st excenterpressar
 • 2 rullbockar
 • 2 st kapmaskiner
 • tig/mig/mag svetsvmätarmerk
 • bultsvets
 • lägesställare
 • Fler-op HAAS
 • svarv
 • borrverk
 • våttrumling
 • gradmaskiner
 • mätarm