FS SKOPAN BLIR EN DEL AV SE EQUIPMENT

 


 SE Equipment grundades 2001 - tillsammans med SE Wheel & Forks och vårt dotterbolag i Polen är vi SE Europe.

Ambitionen är att bli en komplett leverantör av redskap inom truck, entreprenad, lantbruk och materialhantering; i den fortlöpande strävan att nå dit utökas produktsortimentet kontinuerlig.

 

 

År 2016 utökade SE Equipment AB sitt produktsortiment genom att ta över verksamheten SE Wheel & Forks AB och dess produktutbud mot gaffeltruckar.

Då verksamheterna redan fanns i samma lokaler var detta ett naturligt steg i den positiva utvecklingen.

 

 Med affärsidén, "att tillgodose marknadens behov av tillbehör och redskap", har vi med åren byggt upp ett utav Europas största lager i sitt slag. 

 Den långa branscherfarenheten och det breda sortimentet gör att SE Europe kan erbjuda en skräddarsydd lösning för både återförsäljare och tillverkare. 

Vår höga service, marknadskraftiga priser, goda relationsbyggande och utvecklingsbenägenhet har gjort att bolaget tagit allt större andelar, inte bara i Sverige, utan även i Europa. 

 

 

 

 

Välkommen att kontakta oss!